Nieograniczona ilość przesyłanych plików.

Zapewniamy bezpłatne i wygodne narzędzia do publikowania i udostępniania informacji.

Wstępna lista opowiadań, aby być najbardziej zainteresowaną społecznością

Nieograniczona wielkość


Przesyłajcie tyle, ile trzeba! Nieograniczona wielkość przesyłanych plików. Możecie publikować dowolna ilość dokumentów w formatach elektronicznych.

Wyświetlanie HTML5


Wszystkie przesyłane na stronę pliki automatycznie są adaptowane do czytania na iPad, iPhone, Android i innych platformach.

Przegląd w oknie przeglądarki


Możliwość demonstrowania dokumentów bez pobierania - bezpośrednio w oknie przeglądarki. To jest naprawdę wygodnie!

Najnowsze pomysły na historię życia w społeczności.