Czy znasz "Pana Tadeusza"? - testy sprawdzające znajomość lektury dla uczniów szkół średnich (Michał Waliński)

Czy znasz "Pana Tadeusza"? - testy sprawdzające znajomość lektury dla uczniów szkół średnich (Michał Waliński)

Citation preview

Gr.1–kl. 2 e „Pan Tad.” –26 III 2004 (15 min.), 8 II 2005; 20 II 2005 Lp.

1.

2aa 8 II 2007;2f-13II2008 2c 17II 2008 2d 2III09

Pytanie – problem „Miejsce piękne i ciche; tu się często schrania Telimena, zowiąc je................................... .” Uzupełnij cytat.

2.

„Zdumieli się słuchacze..... Razem ze strón wiela Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela Ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki, Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – skoczne dźwięki (...)” Jakiego fragmentu dzieła dotyczy cytat?

3.

Wojski we dworze Sopliców pełnił funkcję........[wymień jedną]

4.

Gdzie studiował Tadeusz?

5.

„Któż zbadał puszcz litewskich .............. Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?” Uzupełnij cytat.

6.

„Ona sama w środku wysoko nad ptastwem się wznosi, Sama biała i w długą bieliznę ubrana” O kim mowa?

7.

Kim była ostatecznie wybranka Rejenta?

8.

„Dość już tego – przerwała – nie jestem planetą Z łaski Bożej! Dość, ........, ja jestem kobietą;” (XII, 467–8) Komu tymi słowy odpowiedziała zagniewana Telimena?

9.

„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!” O który rok chodzi?

10.

Jaki tytuł miała książka, z której Wojski czerpał przepisy kulinarne?

11.

Kto z wielkich postaci historycznych zażywał tabaki z tabakiery ks. Robaka?

12.

„Nieszczęściem, Telimena siedziała śród drożki; Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej .............., Wbiegły (...)” Uzupełnij cytat.

13.

„Goście weszli w porządku i stanęli kołem; ..........................najwyższe brał miejsce za stołem;” Uzupełnij cytat.

14.

Brak ilu zębów w ustach Telimeny dopatrzył się Tadeusz?

15.

„Słynie szeroko na Litwie ................... zaścianek Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek.” Uzupełnij cytat. Jaki stopień wojskowy miał Hrabia w armii polskiej w Księstwie (na którą to armię wyłożył znaczną sumę)?

16.

©Michał Waliński 2004 r.

Odpowiedź

.

17.

Gdzie zmarła Ewa, matka Zosi?

18.

Po zajeździe soplicowskim Tadeusz uciekł do..........

19.

Tadeusz służył w wojsku Księstwa jako oficer w ............ . Wymień formację wojskową. Podaj trzy fakty historyczne odegrane przez Jankiela w słynnym koncercie.

20.

Gr. II –kl. 2 e „Pan Tad.” –26 III 2004 (15 min.), 8 II 2005; 20 II 2005

2aa 8 II 2007;2f-13II2008 2c 17II 2008 2d 2III09

Pytanie – problem

Lp.

1.

„Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz I na stan, i na wiek twój; wszak to dziś zaczynaszRok czternasty; czas rzucić indyki i kurki.” Czyje to słowa?

2.

Na pozbawionej makijażu twarzy Telimeny, obok ust. widoczne były....

3.

Do jakiej potrawy staropolskiej Wojski wrzucał „kilka perełek i sztukę monety”? [XII,141]

4.

Czy Zosia miała okazję poznać Petersburg?

5.

Jaki przydomek miał Gerwazy, jak go nazywano?

6.

Hrabia jest dalekim krewnym - kogo?

7.

Kto opiekował się Zosią bezpośrednio po zesłaniu rodziców?

8.

Wymień dwie bitwy, w których uczestniczył ks. Robak.

9.

W jakim mieście Jacek Soplica został zakonnikiem bernardynem?

10.

Czy Sędzia był za młodu zaręczony z córką Wojskiego?

11.

Jak naprawdę nazywał się Wojski?

12.

Sędzia był od brata Jacka Soplicy młodszy/starszy?

13.

Syna Jacka Soplicy wychowywał............... Kto?

14.

Kim był Żyd Jankiel (zawód, zajęcie)?
<