Czy znasz "Wesele" Wyspiańskiego? Test sprawdzający znajomość dramatu

Czy znasz "Wesele" Wyspiańskiego? Test sprawdzający znajomość dramatu