historia.pdf

historia.pdf

LICEUM I TECHNIKUM Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory PODRĘCZNIK Szkolnictwa AS - Zasadnicza Sz

4,751 993 39MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Citation preview

LICEUM I TECHNIKUM

Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory PODRĘCZNIK Szkolnictwa AS - Zasadnicza Szkola Zawodowa, Laubitza 9, 88-100 Inowroclaw, 694525, sklep.wsip.pl Sz

Autorzy podręcznika: Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społeczeństwa, na podstawie opinii rzeczoznawców: dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, dr. hab. Jarosława Dumanowskiego, dr Grażyny Okły, mgr. Zbigniewa Żuchowskiego, dr. Grzegorza Ptaszka. Zakres kształcenia: przedmiot uzupełniający Etap edukacyjny: IV Typ szkoły: liceum i technikum Rok dopuszczenia: 2013 Numer ewidencyjny w wykazie: 644/1/2013 (dla tradycyjnej i elektronicznej formy podręcznika)

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydanie I ISBN 978-83-02-13348-0 (dla tradycyjnej formy podręcznika) Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Łukasz Marks (redaktor koordynator, redaktor merytoryczny), Robert Gucman (współpraca redakcyjna) Redakcja językowa: Mirella Hess-Remuszko, Agnieszka Czerepowicka, Anna Wlaźnik Redakcja techniczna: Danuta Hutkowska Projekt okładki, projekt graficzny i opracowanie graficzne, projekt i wykonanie infografik: Artur Matulaniec Fotoedycja: Ignacy Składowski Skład i łamanie: Studio Diament Zalecane wymagania systemowe i sprzętowe Podręcznik elektroniczny w formacie PDF otwierany na komputerach PC i MAC wymaga zainstalowania bezpłatnego programu Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/); otwierany na tabletach i telefonach z systemem Apple iOS wymaga zainstalowania bezpłatnego programu iBooks (do pobrania ze sklepu App Store); otwierany na tabletach i telefonach z systemem Android wymaga zainstalowania bezpłatnego programu Adobe Reader (do pobrania z Google Play). Pomoc techniczna: [email protected] Materiały, do których masz dostęp, nie mogą być rozpowszechniane publicznie, nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu. Rozporządzanie ich opracowaniem wymaga uzyskania zgody.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: 22 576 25 00 Infolinia: 801 220 555 www.wsip.pl Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Szkolnictwa AS - Zasadnicza Szkola Zawodowa, Laubitza 9, 88-100 Inowroclaw, 694525, sklep.wsip.pl Sz

Spis treści

3

Wstęp Jak korzystać z podręcznika

5 6

S TA R O ŻY T N O Ś Ć 1

Mityczni i historyczni herosi

2

„Z tarczą albo na tarczy”

15

3

„Życie jest krótkie, sława nieśmiertelna”

22

4

Wzorowy obywatel wczoraj i dziś

30

8

ŚREDNIOWIECZE 5

Nowe państwo na mapie Europy. Polska Mieszka I

36

6

Czasy wojny i dyplomacji. Polska Bolesława Chrobrego

41

7

W walce o silne i niezależne państwo. Polska XI w.

46

8

Jedność w rozbiciu. Testament Bolesława Krzywoustego

52

9

Władysław Łokietek. Twórca zjednoczonego Królestwa

58

10 Wielki król i jego państwo

64

11 Jagiellonowie. Litewska dynastia na polskim tronie

70

12 Sprawdź, co już umiesz

Panteon cnót i wartości

76

NOWOŻYTNOŚĆ 13 Szlachta na