Lord of the Dance- Score

Lord of the Dance- Score

Citation preview

(t()\Dl( ;'tI)R

( l i i 1 l}{l ;

H A t

T E O N A R D F U L t O R C H E S T R A

MusicFrom

THBLORD OFTHEDANICB (TheLordof the Dance. Crr of the Celts)

BvRONAN HARDIMAN -{r'r'anserl ll l,ARll\\l00ltll I\STtil"ltE\T,il'tO\ I

(,ortrlrrctor'

|

I

l l L r t tI

I I

I:lrrtt'l ()lrot

I ' I l r r r r r l x rl n r ' '[inttilroru' | .l

I

l i , ( , l l r i r t c It

I

l l , ( . l l l i r r cll

I

ll, lil.' ( ,llri rrr'[

I l ir l r u -[irnlrirrri 2 I - [t't'r'urriort I I - [)et'r'tt.'iort ] | - ['iarro or'lla11r

I - ljtt:.otttt

I

['rirrnlxrnr'l

f i - \ i o l i r rI

l l b I r u r r r l rIe t

E \ i o l i r rl

| - Ilb frurrrlrcl l .l I - [Jbllrrnrlrtt

fi \ ioll i (.r'lkr

I

i

l : l l r l r rL \ l l' llrrrr3 .\ 1

I

Slrirrq[]it::il.h't'tric lJa.s

h f r l ( , o n r l r u '(l r0r1r '1 { ) ( Xt).7S1 ) l,rlll l'irrt.| .S.sl.(l{)

:

lllll llll ll |illlllllllll| r-J::a 67595r:

T I H A L . L e po N A R D-I-' l--

r ' - '

c

*

o

9 _ , : g . - \ :

R

r :

o

> a

R A

= : r ' 3 e ' 3

w

^ r , / . :

| o ^

N = : z

!

Music From

THE LORD OF TFIEDANCE Slowlv (j = tt0) F l u t r .1 . 2

()boe

B C l a r i n e t1 . 2

B B d s sC l a r .

B J \ \ o r )n

B Trunlpet I

B I r u m p e t2 . 3

I H , , r n1 . 2

I H 'rn -1.-l

I - , , m b o n lc. l

i'

mh,rne -1

- - !

-,C:ni

:'. -- -..i,rn I

- 1:.:

Slorvll (J : tiO)

(The Lord Of The Dance . Cry Of The Celts)

Bv RONAN HARDIMAN \riLitt,tctl&u L,41tR)'I{OORE

Fl

|

)

ob.

c l . 1 .2

B r .C l a r

:__

at iltf

-

t'r.1.2

ob.

cl. 1.2

Bs. Clar.

Bsn.

'l-pt.

1

Tpt. 2. -l

Hn.l,2

Hn. l. {

\ l n .l

\ l n .:

N { o d e r a t e l v( . . : l l 6 )

)b.

- t

1

t

Br.Clar.

B.n

i

+

+

:

+

+

.

+

N{oderatelr'(..=ll6)

+

-i a

F t .1 .2

ob.

ct. t. 2

B s .C l a r

Bsn.

Tpt. I

'l

pt. 2. -l

Hn. 1. 2

H n . - 1 .J

'I

bn. 1. 2

Tbn..l

l uba

:

Piano or Harp

+

+

:

+

+

.

+

+

4rtll

) J

Ft.1.2

()b.

ct. l. 2

Bs.Clar.

Bsn.

Tpt. I

'tpt.

2. -l

Hn.l. 2

Hn.3..l

('

A

-;-=\

-Tr

)411J1 F t .l . 2

ob.

c r .l . l

B s .C l a r

B rn ,

T p r .I

Ipr.2.3

H n . 1 .2

H n. -r. .l

I h n .l . :

I hn. -1

I rhr<