Schema tijden frans

Schema tijden frans

Citation preview

Infinitif Indicatif présent = Tegenwoordige tijd je parle = ik praat Je pars = ik vertrek

Infinitif passé Passé Composé = Toekomende tijd J’ai parlé = ik heb gepraat je suis parti(e)= ik ben vertrokken  voltooide actie  actie VT met aanduiding tijd  actie op bepaald moment in het verleden  actie van korte duur  opeenvolgende acties

Imparfait Je parlais = ik praatte Je partais = ik vertrok  beschrijving  gewoonte

Plus-que-parfait J’avais parlé = ik had gepraat J’étais parti(e) = ik was vertrokken

Nousvorm – ONS + ais,ais,ait,ions,iez,aient

Avoir /être van imparfait + PP

Futur simple = toekomstige tijd Je parlerai = ik zal spreken Je partirai = ik zal vertrekken  duidt een toekomstige gebeurtenis aan

Futur antérieur = volooid toekomende tijd J’aurai parlé = ik zal gepraat hebben Je serai parti(e) = ik zal vertrokken zijn

Infinitief + ai,as,a,ons,ez,ont ZAL/ZULLEN

Avoir /être van FS + PP

Conditionnel présent = voorwaardelijke wijs Je parlerais = ik zou spreken Je partirais = ik zou vertrekken

Conditionnel passé = voorw. wijs in het verleden J’aurais parlé = ik zou gepraat hebben Je serais parti(e) = ik zou vertrokken zijn

Infinitif + ais,ais,ait,ions,iez,aient

Avoir/être van CP + PP

Subjonctif présent = aanvoegende wijs Que je parle = dat ik praat Que je parte = dat ik vertrek  Que Je,tu,il,ils = ilsvorm – ENT + uitgangen Nous,vous= nousvorm –ONS + ions/iez

Subjonctif passé Que j’aie parlé = dat ik gepraat heb Que je sois parti(e) = dat ik vertrokken ben Avoir/être Sub.Pr. + PP

La forme en –ANT

-

-

-

L’impératif = gebiedende wijs Restez-ici! Lave-toi Fermez-la fenêtre  drukt een bevel uit  geeft raad TU, NOUS, VOUS Le passé récent = een recent verleden An vient de téléphoner = an heeft zopas gebeld Indicatif présent van VENIR + d/d’ + infinitif Viens,viens,vient,venons,venez,viennent Futur proche : gebeurtenis in nabije toekomst Il va venir = Hij gaat dadelijk komen ALLER + infinitif Vais, vas, va, allons, allez, vont

Le participe présent = het tegenwoordig deelwoord = INVARIABLE  nousvorm indicatif – ONS + ANT Bv nous parlant = sprekend Bv nous buvant = drinkend Exeptions: AYANT(avons) ETANT(sommes) SACHANT(savons) L’adjectif verbal = VARIABLE Bv. C’est une femme charmante Bv. Nous sommes allés une soireé dansante Le gérondif = INVARIABLE  EN + Participe Présent En mentant = door te liegen Mangeant = al etend