Zero

Zero

Citation preview

zero - null (se pronunţă nul) unu - eins (se pronunţă ainţ) doi - zwei (se pronunţă ţvai) trei - drei (se pronunţă drai) patru - vier (se pronunţă fir) cinci - fünf (se pronunţă fiunf) şase - sechs (se pronunţă zex) şapte - sieben (se pronunţă ziben) opt - acht (se pronunţă aht) nouă - neun (se pronunţă noin) zece - zehn (se pronunţă ţen) unsprezece - elf (se pronunţă elf) doisprezece - zwölf (se pronunţă zvoelf) treisprezece - dreizehn (se pronunţă draiţen) paisprezece - vierzehn (se pronunţă firţen) cincisprezece - fünfzehn (se pronunţă fiunfţen) şaisprezece - sechzehn (se pronunţă zexţen) şaptsprezece - siebzehn (se pronunţă zibţen) optsprezece - achtzehn (se pronunţă ahtţen) nouăsprezece - neunzehn (se pronunţă noinţen) douăzeci - zwanzig (se pronunţă ţvanţig) douăzeci şi unu - einundzwanzig (se pronunţă ain und ţvanţig) douăzeci şi doi - zweiundzwanzig (se pronunţă ţvai und ţvanţig) douăzeci şi trei - dreiundzwanzig (se pronunţă drai und ţvanţig) treizeci - dreißig (se pronunţă draizih) patruzeci - vierzig (se pronunţă firţih) cincizeci - fünfzig (se pronunţă fiunfţih) şaizeci - sechzig (se pronunţă zexţih) şaptezeci - siebzig (se pronunţă zibţih) optzeci - achtzig (se pronunţă ahtţih) nouăzeci - neunzig (se pronunţă noinţih) o sută - (ein)hundert (se pronunţă (ain)hundart) două sute - zweihundert (se pronunţă ţvei hundart) trei sute - dreihundert (se pronunţă drai hundart) o mie - (ein)tausend (se pronunţă (ain)tauzand) două mii - zweitausend (se pronunţă ţvai tauzand) Ora (Uhrzeiten): Este ora unu - Es ist ein Uhr (se pronunţă "es ist ain ur") Este ora două - Es ist zwei Uhr (se pronunţă "es ist ţvai ur") Este ora trei - Es ist drei Uhr (se pronunţă "es ist drai ur") Este ora patru - Es ist vier Uhr (se pronunţă "es ist fir ur") Este ora cinci - Es ist fünf Uhr (se pronunţă "es ist fiunf ur") Este ora şase - Es ist sechs Uhr (se pronunţă "es ist zex ur") Este ora şapte - Es ist sieben Uhr (se pronunţă "es ist ziben ur") Este ora opt - Es ist acht Uhr (se pronunţă "es ist aht ur")

Este ora nouă - Es ist neun Uhr (se pronunţă "es ist noin ur") Este ora zece - Es ist zehn Uhr (se pronunţă "es ist ţen ur") Este ora unsprezece - Es ist elf Uhr (se pronunţă "es ist elf ur") Este ora doisprezece - Es ist zwölf Uhr (se pronunţă "es ist zvoelf ur") Este ora opt si un sfert - Es ist Viertel nach acht (se pronunţă "es ist firtel nah aht") Este ora opt si jumate - Es ist halb acht (se pronunţă "es ist halb aht") Este ora opt şi patruzeci si cinci - Ist acht Uhr fünfundvierzig (se pronunţă "es ist aht uhr fiunfundfirţih") Este ora opt fară un sfert - Es ist Viertel vor acht (se pronunţă "es ist firtel for aht") Durată (Laufzeit): minut(e) - minute(n) (se pronunţă "minute(minutăn)") oră(ore) - stunde(n) (se pronunţă "ştunde(ştundăn)") zi(le) - tag(e) (se pronunţă "tak(take)") săptămână(săptămâni) - woche(n) (se pronunţă "vohe(vohăn)") lună(luni) - monat(e) (se pronunţă "monat(monate)") an(i) - jahr(e) (se pronunţă "iar(e)") Intrebări şi cuvinte de bază: Cât este ora, vă rog? - Wie viel Uhr ist es, bitte? (se pronunţă "vi fil ur ist es, bite?") La ora zece - um zehn Uhr (se pronunţă "um ţen ur") La ora zece fix - pünktlich um zehn Uhr (se pronunţă "piunctlih ţen ur") De la trei la patru - von drei bis vier (se pronunţă "fon drai pis fier") La ora cinci dupa amiază - um fünf Uhr nachmittag (se pronunţă "um fiunf ur nahmitag") La ora şapte seara - um sieben Uhr abend (se pronunţă "um ziben ur abent") Ceasul meu nu merge - Meine Uhr geht nicht (se pronunţă "maine ur ghet niht") Cănd vii? - Wann kommst du? (se pronunţă "van comst du?") La ce oră vii? - Um wie viel uhr kommst du? (se pronunţă "um vi fil ur comst du?") Vin prea târziu - Ich komme zu spät (se pronunţă "ih come ţu şpet") Vin in două ore - Ich komme in zwei stunden (se pronunţă "ih come in ţvai ştunden") înainte - vor (se pronunţă "for") mai târziu - später (se pronunţă "şpetăr") dimineaţă - morgen (se pronunţă "morghen") după-amiază - nachmittag (se pronunţă "nahmitak") seara - abend (se pronunţă "abent") noapte - nacht (se pronunţă "naht") Zilele săptămâni